Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

KEPULANGAN PENERBANGAN KETIGA JEMAAH HAJI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI MUSIM HAJI 1440H / 2019M

BERAKAS, Rabu, 21hb Ogos 2019M - Penerbangan ketiga yang membawa seramai 254 jemaah haji Negara Brunei Darussalam termasuk 3 orang pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan selamat mendarat pada jam 1.12 pagi ini.

Ketibaan jemaah haji di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei di sini dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman; Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof; Menteri Pertahanan II (Kedua) selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB), Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama.


sila tekan sini untuk berita selanjutnya.
Attachments